Agribashing in het onderwijs (20/10/21)


"Dat stellingen een debat kunnen openen, moedigen we zeker graag aan.

Stellingen moeten echter correct zijn !

Dergelijke foutieve en tendentieuze bewoordingen zetten zelfs aan tot haat"

Tot mijn verbazing werd ik op de hoogte gesteld van compleet verkeerde stellingen in schoolboeken van het derde leerjaar. Uitgeverij “die Keure” brengt onder WOUW 3 (nieuwe methode wereldoriëntatie) invulboeken uit. In deze werkschriften wordt verwezen naar stellingen. De manier waarop zorgt toch voor verontwaardiging.


Met de titel “BOEREN BLOKKEREN DE SNELWEG” waarbij verwezen wordt en ik citeer “ Alle koeien, varkens en kippen produceren samen veel mest. Boeren gebruiken die mest ook op het land. Dat vervuilt de grond, de lucht en het water op onze aardbol .De minister wil dat de boeren machines gebruiken om de mest minder schadelijk te maken. Maar de boeren gaan niet akkoord met de dure en strenge regels van de minister. De boeren blokkeren daarom de snelweg met hun tractoren.”