Correcte informatie (18/02/2023)


"Stellingen en uitspraken moeten correct en onderbouwd zijn, een recht van antwoord is aan de orde indien een situatie moedwillig slechter of beter wordt voorgesteld"

 

Dit bericht werd ons doorgestuurd via meldpunt@agribashing.be. Er wordt aangekaart dat er veel foute en schadelijke informatie op nationale media wordt meegegeven aan het brede publiek.  Hierbij wordt telkens weer de land- en tuinbouwsector negatiever voorgesteld dan ze is.